LATVIJAS KAMANIŅU SPORTA FEDERĀCIJA

Seminārs “Komunikācija ar medijiem, runas prasmju apmācība” Latvijas Kamaniņu sporta izlases sportistiem un treneriem

Ceturtdien, 22. jūlijā “Electrum” Olimpiskajā sporta centrā sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP) un Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Latvijas Kamaniņu sporta federācija rīkos semināru “Komunikācija ar medijiem, runas prasmju apmācība” Latvijas kamaniņu sporta izlases sportistiem un treneriem.

Semināru vadīs Krista Vāvere – lektore klātienes un tiešsaistes konferencēs, kā arī semināros. Trenere komunikācijā ar medijiem, prezentāciju vadīšanā, kā arī publiskajā runā.

Semināra programmas mērķis ir sniegt koncentrētu un praktiski pielietojamu informāciju, risinājumus un idejas, kā veidot noturīgu komunikāciju ar medijiem, sagatavot un pasniegt konkrētu vēstījumu.

Programmas uzdevumi:

• Iemācīt, kā ieinteresēt klausītāju ar savu vēstījumu un panākt labāko iespējamo rezultātu;

• Dalīties ar risinājumiem, kā pārvarēt bailes un mazināt uztraukumu;

• Sniegt praktiski pielietojamu informāciju par to, kā sagatavoties intervijai un kā rīkoties intervijā atkarībā no tās veida;

• Apgūt runas tehniku, acu kontakta veidošanu un ķermeņa valodas pamatus;

• Caur praktiskiem uzdevumiem (dažādu intervijas tipu filmēšana un analizēšana) uzzināt savas vājākās puses publiskajā runā. Uzreiz iegūt profesionālus ieteikumus, kā strādāt ar tām;

• Kā analizēt savas intervijas un mācīties no pieļautajām kļūdām.

 

Seminārā tiks  ievēroti normatīvajos aktos noteiktie epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Clock 2021.07.16 Statistic 1044
Supporters »

All supporters
By continuing homepage browsing you accept this page cookies.    OK